www.gunydinsamsun.com yazarı Adnan Kurt, yerel yönetimlerin tarıma bakış açısını ve neler yapması gerektiğini kaleme aldı.

Yerel yönetim denilince ilk akla gelen belediyeler ve muhtarlıklardır.

Kent halkının, kent sınırları içinde ortak sorunları çözebilmek ve iyi bir yaşam sürdürebilmek için kurduğu yerel, halk yönetim birimine belediye denir. Belediye başkanları, meclis üyeleri; ya bir siyasi partiden ya da bağımsız aday olarak  seçimlere katılabilmektedirler.

Bu yazıda  siyasi partilerin aday belirleme sistemi, seçim çalışmaları, halkçı belediyecilik gibi konulara hiç değinmeyeceğim. Fakat şunu belirtmek isterim ki; mevcut seçim sistemi sadece maddi gücü fazla olanlara şans tanımaktadır.

***

Ne Yapılmalıdır?

Seçilen belediye başkanı ve meclis üyeleri, göreve başlayınca tanışma toplantısının ardından ilk iş olarak belediyenin çalışma programını oluşturmalıdır.

Ve bunun için ilk etapta belediye dışından alanında uzman isimlerden oluşan ÖĞREN ve ÖĞRET ekiplerinden destek alınmalıdır. Bu ekipler, belediyeki çalışanların geçmişteki çalışmalarını incelemeli ve güncel kapasitelerini belirlemelidir.

·         Belediye çalışanlarının eksik yönlerini tamamlamak için kurslar düzenlenir. Kurslarda başarısız olanların yerine yetenekli olanlar göreve getirilmelidir.

·         Branşı dışında başka bir birimde çalışanlar varsa gerekli sorgulamalardan sonra  gereği yapılmalıdır.

·         Bu çalışmalar belediye çalışanlarının kapasitesini güçlendirmek için zorunlu olmalıdır.

Belediye başkanları bu çalışmaları yaptıktan sonra yönetim kadrosu ve uzmanlarla bir araya gelerek beş yıllık görev süresini kapsayan belediye yönetim planını yapmalıdır. Plan, zaman çizelgelerine varana dek detaylandırılmalıdır. Daha sonra yönetim planı, hedefler bir toplantı düzenlenerek kamuoyuyla paylaşılmalıdır.

Burada kısaca doğru işleyen belediyecilik yönetiminin nasıl olması gerektiğine değindim. Değerli okurlarım, ülkemizdeki belediyeciliğin nasıl işlediğini zaten çok iyi bildiğiniz için burada o konuya ayrıca girmek istemiyorum…

Belediyeler Ne Yapar?

Seçim öncesi sosyal medya profilimden ‘Belediyeler Ne Yapar?’ diye bir soru sormuştum. Aldığım yanıtlar yol ve sudan öteye gitmedi.

Belediyeler, sınırları içinde yaşayan halkın sorunlarını çözmek için varsa bu çözüm yollarını yönetecek olanlar da halkın seçtiği yerel yöneticiler olacaktır. Bu onların en büyük sorumluluğudur. Yapmak zorundadırlar.

Genelde belediyelerin yapması gerekenler aşağıdaki gibidir:

·         Altyapı

·         Su, enerji sorunları

·         Ulaşım, akışkan, güvenilir trafik

·         Çevre temizliği

·         Yeşil alanlar, hobi bahçeleri, çevre düzenleme

·         Sosyal alanlar, etkinlikler

·         Eğitim ve öğretime destek

·         Sokak hayvanları ve sağlıklı yaşam yerleri

·         Konut sorunları, yeni yerleşim alanları

·         Her mahallede toplu alışveriş merkezleri

·         Çağdaş tarım köyleri

(Kırsal Kalkınma Tarım Köyleri adlı proje taslağı ve içeriği bana aittir.)

·         Kent ekonomisine canlılık etkinlikleri ve projeler

·         Bütün esnaf ve iş yerlerini denetleme

·         İşsizlere iş olanakları yaratma

·         Her mahallede yaşlılar yurdu

·         Yoksullar ve çaresizler için projeler ve koruma

·         Çocuk ve aile eğitimi, kreşler

Ve buna benzer çalışmalar bir belediyenin yapması gerekli önemli konulardır.

Yerel Yönetimlerde Uygulanması Gerekenler

Bir başka konu ise belediyelere seçilecek başkan ve meclis üyesi adaylarının seçimlerden önce belediyecilik konusunda belediye ve yöneticilik kurslarına tabii tutulmaları zorunlu tutulmalarıdır.

Belediyeler başlangıçta oluşturdukları çalışma planları, gerekçeleri, uygulama süreçleri gibi konularda halkı aydınlatmalıdır.

Belediyeler belirli dönemlerde gelir ve  giderin hesabını halka mutlaka sunmalıdır.

Belediyeleri zarara sokanlar sorgulanmalı ve  yargılanmalıdır. Herkesin yaptığı zarar yanına kar kalmamalıdır.

***

MUHTAR ve İHTİYARLAR MECLİSİ !

Muhtarlıklar yıllar öncesinin yapılanması olup halen ihtiyarlar meclisi statüsünde devam etmektedir.

Bu yapının sonlandırılıp yerlerine mahalle meclisleri kurularak burada başarılı çalışmalarda bulunanların ilçe belediye meclislerine aday olmalarının yolu açılabilir.

Ayrıca siyasi partiler de böylesi başarılı kişileri  göreve davet edebilirler. En azından halka hizmeti bir borç bilenler basamak basamak siyasette yükselir.

 ***

En önemli konu ise siyasi partilerin adayları seçildiklerinde  belediye çalışmalarında kaliteyi düşürmektedirler. Çünkü partilerine bağlı hareket etmek zorunda kalmakta olup harcanan seçim giderlerini bir yerlerden mutlaka çıkartmak  zorundadırlar! Bu da halk demokrasisine hiç uygun bir durum değildir!

Adaylar bağımsız olduklarında onların geçmişteki çalışmalarına göre halk kendi adayına güvenerek seçmesini daha iyi bilir.

Çünkü yerelde halka hizmetin partisi olmaz!

Partiler ülke genelinde illeri temsilen başkentte ulusal  görevlerini yapmalıdırlar! Kendi illerinin sorunlarını gündeme getirip ile ve belediyelere destek olmalıdırlar.

Kısacası belediyeler özgürleşmeli ve de denetlenmelidir!

Anlattıklarım uzun yıllara dayanan gözlemlerimin bir sonucudur. Bu seçimin hemen ardından konuya parmak basmak her birimizin en doğal hakkıdır diye düşünüyorum.

Yeni seçilen bütün belediye başkanlarına, meclis üyelerine, yeni atanan başkan yardımcıları, müdürler, muhtarlara ve diğer görevlilere önümüzdeki beş yılda başarılar dilerim.

Ülkemizin sevdalılarına saygılarımla.