Günaydın Samsun Yazarı Adnan Kurt, Ata Tohumunu ve tarım sektörünü kaleme aldı.

Tohum nedir? Tohum, bir bitkinin yeniden doğmasını sağlayan bir canlı parçasıdır. Çevresel etkenler ise tohumun çimlenerek olgun bir bitki oluşumuna, son aşamada da yeniden tohum vermesine neden olur.

Bu; bütün bitkilerde bir döngüdür. Yer yüzündeki bütün canlılarda yaşam olayı buna benzer.

Doğadaki bu düzenli yaşam, doğanın tamamen kendi gücüyle devam ettiği müddetçe  canlıların yaşamı doğal bir biçimde sorunsuz devam eder.

Fakat çağımızda, Yaradanın canlılar için yaratttığı bu tohumları, kâr amaçlı ele geçirmeye çalışan şer güçler, sekiz  milyar  insanı gıda üzerinden köleleştirmek istemektedirler.

Yine bir başka güç bu doğal tohumları sera ortamında tozlaştırarak "Hibrit tohumları çok verimli oluyor." bahanesiyle, tohumundan aynı ürünü alamayacağınız bir ürün sunarak, insanları kendilerine muhtaç duruma getirmektedirler.

Bu tohumlardan ürün yetiştirmek için hormonlar, ilaçlar ve kimyasal gübreler gerekli olduğundan üreticileri, kendilerine bağımlı hale getirerek, insanlarımızın ve topraklarımızın  sağlığıyla oynamaktadırlar.

Bu durum gittikçe tehlike oluşturmaya başlayınca; insan özgürlüğüne, sağlığına ve geleceğine önem veren doğal üreticiler bir araya gelerek bu uluslararası güçlere karşı “Güç Birlikleri” oluşturdular.

Bu grupların içinde en bilinçlisi ve mücadelecisi, "Yeryüzündeki bütün tohumlar sekiz milyar insanın hakkıdır." diye harekete geçen Türkiye merkezli "Birlik ve Dayanışma Bahçeleri" adlı Ata Tohum Grubu olmuştur.

Grup, bu yıl Türkiye genelinde 16 bin aileye ücretsiz olarak 10 ürün kaleminden 100 çeşit Ata Tohumu dağıtmıştır. Tohumlar, 10 ilde elden, diğer illerde ise kargoyla üreticilere ulaştırılmıştır. Ata Tohum Grubu üyeleri, dünya genelinde örnek teşkil ederek bu dağıtımla halkımızın sevgisini kazanmışlardır.

Ata tohumları (yerel tohumlar) bir ülkenin özgürlüğüdür, geleceğidir!

Yaradanın yarattığı tohumlar bizlere O'nun bir armağanıdır, parayla satılamaz!

O nedenle bizler diyoruz ki:

Biz, çocuklarımıza sürdürülebilir sağlıklı tohumlar bırakacağız; Ya Siz?