Yazarımız Adnan Kurt, Samsun’u dört ayrı bölgeye ayırarak nasıl bir tarım projesi geliştirilebileceğini tartışmaya açtı.

Tarım veya ziraat, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bu ürünlerin kalite ve verimlerinin artırılması, uygun koşullarda muhafazası, işlenmesi ve pazarlanmasını içeren hayati bir bilim dalıdır.

Peki, biz bu alanda neredeyiz?

Araştırmalarım, çalışmalarım ve deneyimlerim ışığında, günümüz şartlarına uygun ‘Çağdaş Tarım Köyleri’nin nasıl oluşturulabileceğini sizlere bölüm bölüm anlatacağım.

Cumhuriyet döneminde kurulan köy enstitüleri, tarım alanında nasıl büyük başarılar elde etti? Bu başarılar neden ve kimler tarafından engellendi?

Köy enstitülerinden bugüne tarımın durumu nasıl değişti?

Bu sorulara cevap ararken, bizler nasıl bir tarım projesiyle binlerce insana iş imkanı sağlayabiliriz? Sağlıklı yaşama adım atarak milli tarım ekonomisinin ülkeye katkısını nasıl artırabiliriz?

Tarımda dünya emperyalizminin tekelcilik oyunları konularına kadar tüm detayları burada tek tek ele alacağım.

Samsun’u dört ayrı bölgeye ayırarak nasıl bir tarım projesi geliştirebileceğimizi tartışmaya açmak istiyorum.

Projenin birinci ayağı olan ve bu satırların yazarı tarafı tarafından tasarlanan Bafra merkezli ‘Kızılırmak Bölgesi Tarım Projesi’ni gündeme getirerek bu bölgede nasıl bir dönüşüm yaratabileceğimizi birlikte değerlendirelim.

Gelecekte çocuklarımıza yaşanabilir, çağdaş bir ülke bırakmak istiyorsak, bunun temeli milli ve doğal tarım olmalıdır.

Bu yazı dizisi boyunca, tarımın geleceği için atmamız gereken adımları ve bu adımların nasıl bir etki yaratacağını sizlerle paylaşacağım.

Geleceğimizin teminatı olan tarım köylerini birlikte inşa edelim, yeşeren umutlarımızı filizlendirelim.