www.gunaydinsamsun.com genel yayın yönetmeni İbrahim Canbulat, Samsun turizmini yazdı. Girişten de anlaşıldığı üzere yazımızın konusu Samsun turizmi…

Samsun… Kökeni ne ve neresi olursa olsun, kendisini kentin parçası gören, kendisini kente ait hissedenlerin göz bebeği. Adının geçtiği her yerde kent sakinlerini heyecanlandıran Samsun, ülkemizin farklı coğrafyalarındaki insanlarda benzer bir heyecan uyandırıyor mu? Bu heyecan, Samsun’u görme merakına dönüşüyor mu? Ve dahası bu merak Samsun’a gelme eylemine dönüşüyor mu? Yani turizm faaliyeti gerçekleşiyor mu?

Girişten de anlaşıldığı üzere yazımızın konusu Samsun turizmi…

Kent yöneticileri, Samsun’un teorideki potansiyelini pratiğe dönüştürmek için bir süredir çalışıyor. En somut çalışma Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Kapadokya Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Samsun Turizm Master Planı.

Kentin turizmdeki yol haritasının belirlenmesini amaçlayan plan, 2024-2028 dönemini kapsıyor. Plan kapsamında, 7 stratejik hedef belirlendi, 14 proje açıklandı. Basılı hali elime ulaştığında ve incelediğimde plana dair görüşlerimi paylaşacağım.

Ama bugün için söyleyeceğim şu: Atılan bu somut adım kesinlikle takdiri hak ediyor.

Ancak sektör içi aktörlerle konuştuğumda içimi bir umutsuzluk kaplıyor. Hepsi ‘öğrenilmiş çaresizlik’ içinde. Her türlü fikre, teklife, öneriye olumsuz yaklaşıyorlar.

Herkes önerilen bir iş fikrinin neden olacağını değil neden olmayacağının gerekçelerini sıralıyor. Bardağın dolu tarafına hiç bakılmıyor.  Bu anlayış yüzünden Samsun’un turizm ekonomisi içindeki payı, ya yerinde sayıyor ya da arzu edilen seviyeye yükseltilemiyor.

Evet, yatırımcı için cazip sektör olarak değerlendirilmiyor. Bugün için doğru…

Evet, konaklama tesislerinin yatak kapasitesi yetersiz. Bugün için doğru…  

Evet, uçak sefer sayıları ve lokasyonlar yetersiz, saatler tatsız. Bugün için doğru…

Evet, donanımlı ve deneyimli personel bulunamıyor. Bugün için doğru…

Evet, kent iletişimi, kent pazarlaması yapılamıyor. Bugün için doğru…

Ama ‘turizm kenti Samsun’ irade ve kararlılığıyla hepsi orta ve uzun vadede aşılabilir. 

Üstelik bunun için tam da bugünlerde fırsatlar var!

Samsun Valisi Orhan Tavlı, ülkemizin turizm destinasyonlarından Muğla’da görev yaptı. Orada edindiği bilgi ve deneyimi buraya taşıyabilir. Kişisel olarak Samsun turizminin gelişmesi konusunda bir iradesi var.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, genç, uzlaşmacı, her türlü öneriyi dinlemeye açık. Onun da üzerine düşeni yapmak için bir isteği ve turizm konusunda bir kararlılığı var.

Onların liderliğinde, paydaşların önderliğinde neden olmasın? Hem denesek ne kaybederiz ki…

*** 

Samsun turizmi 19 Mayıs kavramı üzerine kurulmalıdır!

Kentler, turizm ekonomisinden payını alırken mutlaka öne çıkan bir özelliği vardır. O özellik o kentin turizminin ana teması olmuştur.

Antalya turizmi deniz, kum, güneş üzerine kuruludur.

Gaziantep turizmi gastronomi üzerine kuruludur.

Konya turizmi inanç üzerine kuruludur.

Bizim bu konuda kafamız karışık gibi. Bir grup sağlık turizmine odaklanıyor, bir başka grup eko turizmi öne çıkarıyor. Farklı kişilerden farklı öneriler geliyor. Bu görüşlerin hepsi kıymetlidir, değerlidir.

Ama gündeme getirilen öneriler Samsun turizmimi sürükleyemez, büyütemez başka bir boyuta taşıyamaz. Ancak tamamlayıcı olur, yardımcı rol üstlenebilirler.

Samsun turizmi tarih üzerine kurulmalıdır. Kentin elinde 19 Mayıs gibi bir  fırsat vardır. Bu fırsat ne yazık ki değerlendirilmiyor / değerlendirilemiyor.

Kent turizmi, 19 Mayıs üzerine odaklanmalı, bunun için yapılması gerekenler yapılmalı ve ardından kuvvetli bir pazarlama iletişimi faaliyeti yürütülmelidir.

Eğer tarih turizmi üzerine yapılması gerekenler yapılabilirse Samsun, sadece bir hafta değil bir yıl boyunca turizm potansiyeli üretebilir.

Örnek istiyorsanız Çanakkale’ye bakabilirsiniz. Çanakkale ve tarihi misyonu üzerinden üretilen turizm gücünü lütfen gözünüzün önüne getirin ve düşünün.

Samsun Valisi Sn. Orhan Tavlı, daha önce Çanakkale’de valilik görevi üstlenmiştir. 18 Mart kavramı üzerine kurulan turizm ekosistemini en iyi bilen ‘bilirkişi’ olarak şu an Samsun’dadır, çok yakınımızdadır.

Değerlendirmeyelim mi yani? Lütfen stratejiyi gerçekçi kuralım. İnanın mümkün.