Türkiye'de 2023 yılında canlı doğan bebek sayısı 958 bin 408'e ulaştı. Bu bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si ise kızdı. Samsun'da doğurganlık hızı 1,32 çocuk olarak kaydedildi.

Toplam doğurganlık hızı, 2023 yılında bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca ortalama olarak doğurabileceği çocuk sayısını ifade eder. Bu oran, 2001'de 2,38 çocukken 2023'te 1,51'e düştü. En yüksek doğurganlık hızına sahip il Şanlıurfa (3,27 çocuk) iken en düşük doğurganlık hızı Bartın'da (1,13 çocuk) kaydedildi.

Samsun Turkiye Dogum Orani Dusus 4

Avrupa Birliği ülkeleri arasında Türkiye, 2022'de binde 1,63'lük kaba doğum hızıyla 5. sırada yer aldı. Kaba doğum hızı 2001'de binde 20,3 iken 2023'te binde 11,2'ye düştü.

Yaşa özel doğurganlık hızı incelendiğinde, 2001'de en yüksek hız 20-24 yaş grubunda (binde 144) iken 2023'te 25-29 yaş grubunda (binde 101) görüldü. Adölesan doğurganlık hızı 2001'de binde 49 iken 2023'te binde 11'e geriledi.

Samsun Turkiye Dogum Orani Dusus 5

Samsun'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren 2 Kişi Kurtarıldı Samsun'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren 2 Kişi Kurtarıldı

İlk doğumda ortalama anne yaşı, 2023'te Artvin ve Tunceli'de 29,0 olarak kaydedildi. Çoğul doğumların %3,3'ü gerçekleşirken, bunların %95,6'sı ikizlerden oluştu.

Doğumların yüzde 40,6'sı annenin ilk doğumu iken yüzde 30,4'ü ikinci, yüzde 16,5'i üçüncü ve yüzde 11,9'u dördüncü ve sonraki doğumlar olarak gerçekleşti. Doğurganlık trendlerindeki bu değişiklikler, Türkiye'nin demografik yapıdaki evrimini yansıtıyor.

Samsun'da doğurganlık hızı 1,32 çocuk olarak kaydedildi. 2022'de bu sayı 1.38, 2021'de ise 1.43 olarak kaydedilmişti. 

Editör: Haber Merkezi