Türk savunma ve havacılık sanayisi, 2024-2028 döneminde önemli politika ve tedbirlerle yeni başarılar elde etmeye hazırlanıyor. 12. Kalkınma Planı'na göre, sektör milli teknolojileri kullanarak savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamayı, küresel düzeyde rekabetçiliği artırmayı ve ekonomik değer üretmeyi amaçlıyor.

Bu plan doğrultusunda, Türk savunma sanayisi ulusal imkanlarla ülkenin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilecek yetkinliğe ulaştırılacak. Dışa bağımlılığın azaltılması için yerli üretim yetkinlikleri, özellikle alt bileşenlerde geliştirilecek.

Ayrıca, kuantum teknolojileri, yapay zeka, otonom sistemler, hipersonik teknolojiler gibi önemli alanlarda AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri desteklenecek. Nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için eğitim altyapısı güçlendirilecek ve savunma sanayisine ilgi artırılacak.

Savunma sanayisinin dijital dönüşümü de öncelikli hedefler arasında. Şirketlerin dijital dönüşüm olgunluğu artırılacak, verinin etkin kullanımı ve güvenliği sağlanacak.

Yeşil dönüşüm alanında farkındalık artırılacak, sektörün ihracat potansiyelinin düzenleyici adımlardan etkilenmemesi için bilgilendirici faaliyetler düzenlenecek. Savunma sanayisinin ihracatı artırılacak, uluslararası işbirliği güçlendirilecek.

2028'e kadar hedeflenen performanslar da oldukça iddialı. Savunma ve havacılık sanayisi cirosunun 26 milyar dolara, ihracatın 11 milyar dolara yükseltilmesi planlanıyor. İstihdamın 158 bine çıkarılması ve yerlilik oranının yüzde 85'e ulaştırılması hedefleniyor.

Editör: İbrahim Canbulat