Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri 2024 yılında 5 TL 40 kuruştan 10 TL 10 kuruşa çıkacak. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, bu artış yüzde 87'ye denk geliyor.

Özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri dahil olmak üzere tüm çalışanlara ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görev alan şoförlere de 60 saati geçmemek kaydıyla 10 TL 70 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.

Kurul başkanları, genel müdürler, strateji geliştirme başkanları, valiler, general ve amiral rütbeliler gibi üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla saat başına 10 TL 70 kuruş ödenecek.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ve üniversitelere bağlı yurtlarda çalışan görevliler de ayda 90 saati aşmamak kaydıyla saat başına 10 TL 10 kuruş ek ödeme alacak.

Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde bulunan meslek yüksekokullarıyla bağdaştırılan mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında çalışan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline de, yasal çalışma saatlerinin bitmesi sonrası fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek kaydıyla saat başına 17 TL 20 kuruş ödeme yapılacak.

Ayrıca, Harcırah Kanunu'na göre belirlenen yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da tekrar düzenlendi. TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek olan yurt içi gündelik ücreti 270 TL'den 500 TL'ye çıkartıldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri ve diğer üst düzey yöneticilerin yurt içi gündelik ücreti 250 TL'den 480 TL'ye yükseltildi. Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda çalışan memurlar için ise yurt içi gündelik tutarı 465 TL olarak belirlendi. En alt kademedeki memur çalışanlara ise 400 TL ödeme yapılacak.

Editör: İbrahim Canbulat