Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesiyle toplamda 14 milyar 82,2 milyon TL borçlanma sağladı.

İlk ihalede, 12 ay vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin tekrar ihracı yapıldı. İhale sonucunda basit faiz oranı %26,35, bileşik faiz oranı ise %26,35 olarak belirlendi.

Nominal teklifin 3 milyar 330 milyon TL olduğu bu ihalede, nominal satış 1 milyar 30 milyon TL olarak gerçekleşirken, net satış 815,2 milyon TL olarak kaydedildi.

Kamudan gelen 1 milyar 500 milyon TL'lik teklifin tamamı karşılandı. Piyasa yapıcılarından ise 51 milyon TL'lik teklif alındı ve bu kısma 30 milyon TL satış yapıldı.

İkinci ihalede ise, 5 sene vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,65 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. Bu ihalede basit faiz oranı %28,54, bileşik faiz oranı ise %30,57 olarak gerçekleşti.

Nominal teklifin 18 milyar 28,1 milyon TL olduğu bu ihalede, nominal satış 10 milyar 578,1 milyon TL olarak kaydedilirken, net satış 7 milyar 987 milyon TL oldu.

Bu ikinci ihalede kamudan teklif alınmadı. Piyasa yapıcılarından 5 milyar 706 milyon TL'lik teklif alındı ve bu kısımda 3 milyar 750 milyon TL'lik satış gerçekleşti.

Hazine, bu iki ihale sonucunda toplamda 14 milyar 82,2 milyon TL borçlandı.

Editör: İbrahim Canbulat