Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aydın, diyabetin çocukluk çağında sıkça görülen kronik hastalıklardan biri olduğunu belirtti. Prof. Dr. Aydın, son dönemlerde diyabetli çocuk sayısında artış gözlendiğine dikkat çekti.

Erken teşhisin diyabette hayati önem taşıdığını vurgulayan Aydın, "Okullarda yaklaşık 25 bin kadar diyabetli çocuk var. Her yıl 1500 kadar yeni diyabetli çocuk bu gruba katılıyor. Toplumda farkındalığın artması ile yeni tanı alan hastaların diyabetik komaya girmeden hastaneye ulaşmaları en büyük isteğimiz." dedi.

Diyabetin ortaya çıkmasında genetik yatkınlığın rol oynadığını belirten Aydın, ailelerin endişe etmesine gerek olmadığını belirtti. Bununla birlikte, obezite ve hareketsiz yaşamın tip 2 diyabet için en büyük faktörler olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Aydın, diyabetli çocukların da sağlıklı bir şekilde beslenmesi gerektiğini söyleyerek, şekerli ve işlenmiş gıdalardan kaçınılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, çocukların spor yapmalarını teşvik etti.

Editör: İbrahim Canbulat